Cs Professional
เปิดดำเนินการธุรกิจรับซ่อมและ

เครื่องถ่ายเอกสารสี 365วัน ฟรีหมีก ฟรีอะไหล่
จ่ายตามมิเตอร์ เก็บเป็นรายเดือน

สำหรับเช่า 

บริการดี ใครๆก็ใช้เรา xerox A3 2,000/เดือน

สำหรับเช่า

ให้กับบริษัท ห้างร้านต่างๆ
ที่ต้องการ
ลดค่าใช้จ่าย ในการ
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้งานเอง

ค่าใช้จ่ายเรื่องการเติมหมึก
การต้องซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ อีกทั้ง

ยังต้องแบบภาระค่าใช้จ่าย
ในการซ่อม
เมื่อเครื่องเกิดปัญหา 

 บริษัท Cs Professional ขอเสนอ

เครื่องถ่ายเอกสารสี

สำหรับเช่า


พิมพ์ หมึกฟรี อะไหล่ฟรี

ฟรีทุกอย่าง ยกเว้นกระดาษ
ช่วยให้ท่านไม่ต้องแบกรับภาระกับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆอีกต่อไป

ช่วยให้ท่านดำเนินธุรกิจ
ได้อย่างประหยัด สะดวกสบาย

  เรามีช่างบริการซ่อมบำรุง เติมหมึกฟรี
ตลอดสัญญาการเช่า

ไม่ต้องจ่ายเงินก้อนโต ซื้อเครื่องใหม่ราคาสูง
ซึ่งไม่เหมาะสม

กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 
บริษัท Cs Professional หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับความไว้วางใจ
จากท่าน
ให้เราได้บริการ

เครื่องถ่ายเอกสารสี

สำหรับเช่า

และดูแลความสะดวกต่างๆ
ให้กับท่านผู้ประกอบการต่างๆ ทุกท่าน
ลดค่าใช้จ่าย ใช้เครื่องเช่าถ่ายเอกสารสีสวย

 ขอแสดงความนับถือ

งานแสดงสินค้า

 
 
 

 
 
 

 
image

เครื่องถ่ายเอกสารสี

สำหรับเช่า 

บริการ หมีกฟรี อะไหล่ฟรี

  • 365วัน ฟรีหมึก ฟรีอะไหล่ ฟรีค่าซ่อม จ่ายตามมิเตอร์ เก็บรายเดือน

  • สำหรับเช่า

  • เราให้ บริการ

  • หมีกฟรี อะไหล่ฟรี เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน เครื่องแฟกซ์ ในเครื่องเดียวกัน

  • xerox สี A3 2000บาท 

    ส่งถึงที่  


 

365วัน ฟรีหมึก ฟรีอะไหล่ ฟรีค่าซ่อม จ่ายตามมิเตอร์ เก็บรายเดือน


สำหรับเช่า

บริการ

ให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีมากว่า 20 ปี มั่นใจในบริการของเรา

พิมพ์ หมีกฟรี อะไหล่ฟรี ระยะสั้น รายวัน รายสัปดาห์ หรือ ระยะยาว รายเดือน รายปี

xerox สี A3 2000บาท 

   ส่งถึงที่่


เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูรูป