เครื่องถ่ายเอกสารสี
A5-A3
สีสวยสดใส
ราคาประหยัด

เลื่อน ซ้าย-ขวา เพื่อดูรูป